Referenser

Platinan i Göteborg

Platinan i Göteborg i samarbete med SellPower. Vår beställare här var Peab och slutkund Vasakronan. Vi vill tacka för förtroendet och ett gott samarbete både i leverantörsledet men framförallt Peab och Vasakronan.

IHM Business School

Kontorsanpassning där vi utfört elinstallationer i form av belysning, kraft och datainställningar. Vi var även med och formgav designen på fönsterbänkar och takbelysningen i  lobbyn. Ett samarbete med IHM och BRA-bygg.

Hemglass Partille

Vi har utfört elinstallationer i form av belysning, kraft och styr till frysanläggning för Hemglass nya frys samt fastighetscentral. Arbetet utfördes i samarbete med KI-panel och Hagmans Kyl & Energiteknik.

ByggGöta

Ny värmepumpinstallation för ByggGöta där vi utförde alla elinstallationer kring värmepumpinstallationen. Inklusive ombyggnad av fastighetscentral i samarbete med kylkontroll.

Brf Backa

HSB:s Brf Backa. Montage av solcellsanläggning på befintligt tak. Totalt 962st paneler 399kWp fördelat över 13 huskroppar.

Brf Uppegård

HSB:s Brf Uppegård Först byte av tätskikt sedan montage av solcellsanläggning på tak. Totalt 504st paneler 206kWp fördelat över 6st huskroppar.

Gråkullevägen

Samfällighetsföreningen Nösnäs Stora. Totalt 27 radhus som valt att förse sitt tak med solceller. Sammanlagt 1258st paneler med en total kilowattpik på 503kWp.

Lindab/Probike

Catena. Först byte av tätskikt till Derbigum sedan montage av solcellsanläggning på tak. Totalt 214 st. paneler 115 kWp. 

Nya Älvegårdens Brf

Totalt 360 st. Solitek Blackstar paneler 420 Wp, en total kilowattpik om 151.20 kWp. fördelat på 16 huskroppar. Byte av tätskikt på förrådet till Derbigum. Installation av gemensamhetsmätning och installation av 36 st. laddboxar av fabrikatet Zaptec för laddning av elbil.

Stenunge Strand

Brf Stenunge Strand. Montage av 140 st. Solitek Blackstar 420 Wp paneler en total kilowattpik om 59 kWp monterade sedumtak.