Elteknik

Vi erbjuder tjänster inom elteknik - som är med dig in i framtiden!

Belysning
Vi anpassar installationer med hjälp av ljusberäkningar och utför även installationer på befintliga anläggningar.
Nätverksinstallationer
Vi utför installationer av interna datanät för fastigheter och kontor och erbjuder även färdiga nätverkslösningar.
Kraftförsörjning
Vi konstruerar, levererar, installerar och driftsätter system för kraftförsörjning till alla typer av fastigheter, allt från privatbostäder till större kontorskomplex.
Smarta Hem
Vi installerar och programmerar funktioner för smarta hem och mer energieffektiva fastigheter. Vi levererar bland annat KNX som är ett öppet standardiserat kommunikationssystem för hem- och fastighetsautomation för att ge smartare och mer energieffektiva fastigheter.
Kartläggning och energianalys
En energianalys är en djupgående analys av din energianvändning. En energianalys ger svar på hur mycket energi som används och tillförs, och visar hur den är fördelad och redovisar de totala energikostnaderna.
Elbesiktning
När du ska investera i en ny villa eller fastighet är det väldigt viktigt att kontrollera elinstallationen. En fastighet som har några år på nacken kan ha elinstallationer som är föråldrade vilket kan medföra risk för brand eller andra olyckor.
Elbilsladdning
För att möta intresset för elfordon utvecklar vi smarta produkter och tjänster kring elbilsladdning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Takorama Elteknik utför arbeten inom elteknik i området runt Göteborg, exempelvis Kungsbacka, Uddevalla, Trollhättan, Ljungskile, Stenungsund och Orust men självklart även andra orter.

Kontakta oss