Service

Underhålls- och serviceavtal

Vi erbjuder service och underhåll inom våra områden, tak, sol och elteknik.

Besiktning av ditt tak inklusive fotodokumentation som visar nuvarande kondition samt ger vår rekommendation om livslängden innan det är dags för en renovering. Ett protokoll med utlåtande fylls i för att du som kund ska få ett underlag till underhållsplanering och kommande åtgärder.

När du tecknat ett underhålls- och serviceavtal med oss gör vi en översyn och besiktning av taket 1-2 gånger per år. Vid vår besiktning fyller vi i ett protokoll som dokumentation.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Vi erbjuder

Besiktning
Fotodokumentation och protokoll
Underhållsavtal
1-2 gånger per år + besiktning
Serviceavtal
1-2 gånger per år + besiktning